SPONSORZY

X-wing

Data: 9 września 2017
Format: Dogfight 100pkt
Kategoria: Relaxed
Wpisowe: 25 zł
Ilość rund: Zależna od ilości graczy, według zasad turniejowych FFG
Czas na rozegranie rundy: 75 min (swiss i topy), 120 min (finał)
Limit miejsc: 44 osoby
Zapisy: od 18.07.2017 przez formularz na stronie www
Sędzia: TBA

1. Postanowienia ogólne

- Turniej jest turniejem klasy Relaxed. Gracze są zobowiązani do posiadania oryginalnych komponentów pozwalających na rozegranie gier (nie wolno proxować), oraz znajomości podstawowych zasad gry X-wing.

- Turniej odbywa się zgodnie z aktualnymi oficjalnymi zasadami FFG.

- Wszelkie kwestie sporne dotyczące rozgrywek należy zgłosić sędziemu, który rozstrzygnie spór zgodnie z zasadami gry. Decyzja sędziego jest ostateczna. 

- Na terenie obiektu, (tj.: Hali Widowiskowo – Sportowej Arena w Poznaniu) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Złamanie tego punktu regulaminu będzie skutkowało natychmiastową, bezdyskusyjną dyskwalifikacją bez zwrotu kosztów turnieju, oraz w skrajnych przypadkach zakazem wstępu na imprezy organizowane w danej miejscówce.

- Zapisanie się na niniejszy turniej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konwentu Gier Bitewnych „Wojna Światów”

2. Harmonogram.

Harmonogram zostanie uzupełniony przy bliższym określeniu ilości uczestników i wymaganej liczby rund.

8:45- start zapisów
9:15- start I rundy
... X rund swiss
... X rund TOP
... Finał


3. Nagrody

Nagrody zostaną ujawnione w najbliższym czasie, choć jak zawsze na Wojnie Światów można się spodziewać kilku niespodzianek :)
szczegóły wkrótce