SPONSORZY

X-wing

Po dwuletniej przerwie na turniejową mapę Polski wraca jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu każdego X-Wingowca! Z przytupem wchodzimy w drugą edycję naszej ukochanej gry z Drużynowymi Mistrzostwami Polski, tym razem w nieco odświeżonej formule, ale wciąż stoją za nią konwent Wojna Światów i Raven Squadron Poznań.

Najważniejszą zmianą jest zwiększenie liczby graczy w każdej drużynie – tym razem każdy team będzie liczył czwórkę pilotów. Tym samym jedna z frakcji będzie reprezentowana podwójnie, a dla Was to okazja by poszaleć i pokminić podczas składania rozpisek ????  Dokładne informacje na ten temat oraz inne ważne rzeczy możecie przeczytać w poniższym regulaminie.


Drużynowe Mistrzostwa Polski X-wing 2018
Informacje Ogólne:

Data: 6-7 października 2018
Format: Dogfight 200pkt
Kategoria: Relaxed
Wpisowe: 200zł
Ilość rund: Zależna od ilości drużyn
Czas na rozegranie rundy: 90 min (parowanie, rozgrywka i podliczenie wyników)
Limit miejsc: 20 drużyn
Sędzia główny: Szymon Adler

1. Postanowienia ogólne

- Turniej jest turniejem klasy Relaxed. Gracze są zobowiązani do posiadania oryginalnych komponentów pozwalających na rozegranie gier (nie wolno proxować), oraz znajomości podstawowych zasad gry X-wing. Rozgrywki toczą się z wykorzystaniem drugiej edycji gry X-wing, dopuszczone są statki i karty ulepszeń z „fali 0” (TIE Reaper i Saw’s Renegades), Zestawu Podstawowego, pierwszej fali dodatków (t.j. TIE Fighter, TIE Advanced, Y-Wing, X-Wing, Fang Fighter, Slave 1 i Millenium Falcon), oraz komponenty wchodzące w skład Imperialnego, Rebelianckiego i Scumowego Zestawu Konwertujacego

- Turniej odbywa się zgodnie z aktualnymi oficjalnymi zasadami FFG.

- Wszelkie kwestie sporne dotyczące rozgrywek należy zgłosić sędziemu, który rozstrzygnie spór zgodnie z zasadami gry. Decyzja sędziego jest ostateczna.

- Na terenie obiektu, (tj.: Szkoła Podstawowa nr 82 na ulicy Krakowskiej w Poznaniu) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Złamanie tego punktu regulaminu będzie skutkowało natychmiastową, bezdyskusyjną dyskwalifikacją bez zwrotu kosztów turnieju, oraz w skrajnych przypadkach zakazem wstępu na imprezy organizowane przez Raven Squadron Poznań oraz Sztab.

- Zapisanie się na niniejszy turniej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konwentu Gier Bitewnych „Wojna Światów”

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu turnieju do dnia jego rozpoczęcia z powodu zmian wynikających z wydania 2 edycji gry figurowej X-Wing.

2. Kompozycja drużyny
W skład każdej drużyny wchodzi czworo graczy. W drużynie każda frakcja (Rebelia, Imperium i Szumowiny) musi być reprezentowana co najmniej raz, a czwarty gracz wybiera frakcję już reprezentowaną. Gracze przygotowują rozpiski na 200 pkt. w formacie Dogfight, dla każdego z członków. W eskadrach członków drużyny nie mogą powtarzać się unikatowe karty. Dodatkowo w rozpiskach z tej samej frakcji nie mogą powtarzać się także piloci generyczni. Członkowie drużyny muszą wyznaczyć kapitana.

3. Paringi
Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie spotykają się i informują nawzajem jakimi rozpiskami grają wszyscy członkowie drużyny.
Wracają do swoich drużyn i ustalają który gracz zostanie „wystawiony w przód”, a która dwójka graczy zostanie wystawiona „w tył” Kapitanowie spotykają się na środku ponownie i wymieniają kartkami z numerami oraz nazwiskami wystawionych zawodników.
Wracają do drużyn, aby podjąć decyzję z kim zagra wystawiony „w przód” zawodnik. Może to być jeden z dwóch wystawionych „w tył” zawodników drużyny przeciwnej.
Kapitanowie spotykają się po raz trzeci i informują o podjętej decyzji.
Następnie kapitanowie, w podobny sposób jak na początku, z pozostałych dwóch niesparowanych zawodników wybierają jednego „wystawionego”, który będzie grał z niewystawionym zawodnikiem drużyny przeciwnej
W ten sposób tworzą się wszystkie pary.

Czas na rundę to 10 minut na parowanie, 75 minut na grę i 5 minut na podliczenie wyników. (Łącznie 90 minut na rundę)

4. Harmonogram

TBA

IV. Punktacja
Ostateczny ranking drużyn zostanie ustalony według kolejnych „tiebreakerów”
1. Punkty meczowe
1. VP
2. MoV
3. Bezpośredni pojedynek

Jeżeli drużyna wygrała mecz (czyli wygrała większość z 4 gier), otrzymuje 1 pkt meczowy. Jeżeli jest remis, 0,5 pkt meczowego. Ustalając wynik drużyny za dane spotkanie sumujemy punkty za każdą z czterech rozgrywek i sumujemy MoV wszystkich członków drużyny. Tym samym maksymalny wynik, który można osiągnąć to 1 punkt meczowy, 4 VP i 1600 MoV

5. Zapisy i terminy

- Wpisowe wynosi 50 zł od osoby (200 zł od drużyny) i jest jednocześnie biletem na Wojnę Światów. Zgłoszenia drużyny dokonuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.wojnaswiatow.pl

- Rozpiski dla całej drużyny, w formacie .doc, .docx, .xls lub w formie linku do rozpiski zapisanej w internetowym builderze należy nadesłać najpóźniej do 28 września 2018 r. do godziny 23.59 na adres xwing.dmp@gmail.com

- Rozpiski wszystkich drużyn zostaną opublikowane w poniedziałek 1 października 2018 r., w celu sprawdzenia ich także przez grono graczy, aby uniknąć błędów i pomyłek na turnieju