SPONSORZY

Shadespire

Data: 7 października 2018
Wpisowe: 25 zł
Limit miejsc: 32 osoby
zapisy: przez formularz na www od 3.09.2018 godz. 16:00

Zasady ogólne:
Gracze są zobowiązani do przyniesienia jednej warbandy, talii oraz jednej wybranej planszy, których nie mogą zmienić w czasie trwania turnieju.
Obowiązują zasady z podręcznika Warhammer Underworlds: Shadespire, najnowszego FAQ ze strony www.warhammerunderworlds.com oraz zasady beta dotyczące artefaktów (zagranie artefaktu kosztuje dwa Glory Point zamiast jednego)
Parowanie i punktacja:
Turniej rozgrywany jest w systemie szwajcarskim. Na turnieju zostaną rozegrane 4 rundy.
Pojedyncze mecze rozgrywane są w formule “best of three”
Punktacja meczu: wygrana - 3 punkty, remis - 1 punkt, przegrana - 0 punktów
Po każdej rundzie gracze są ustawiani w kolejności na podstawie kolejno: sumy punktów, liczby przegranych gier (im więcej przegranych gier tym niższe miejsce), różnicy zdobytych Glory Points (im wyższa różnica tym wyższe miejsce)

Wymagania modelarskie:
Nie ma wymogu grania pomalowanymi figurkami. Armie niepomalowane powinny mieć oznaczone figurki w taki sposób żeby można było łatwo identyfikować właścicielstwo figurek na planszy.
Czasówka
8:45 - 9:15 - zapisy
9:15 - 10:45 - pierwsza runda
11:00 - 12:30 - druga runda
12:45 - 14:15 - trzecia runda
14:15 - 15:00 - przerwa na lunch
15:00 - 16:30 - czwarta runda

 

 


Warhammer Underworlds: Shadespire
Date: 7 October 2018
Entry fee: 25 PLN
Players limit: 32
registration: through online form on the web page

Rules:

Players should attend the tournament with one warband of their choice, one deck of cards and one board which they will use throughout the tournament.
Used rulesets: official rulebook, newest FAQ available on www.warhammerunderworlds.com and the beta rules for Katophrane Relics (playing a relic upgrade costs 2 glory points instead of 1)
Points and pairings:
The tournament will be played in a swiss system. There will be 4 rounds during the event.
Each match is played in the “best of three” format.
Points for each match: win - 3 points, draw - 1 point, loss - 0 points
After each round players will be ranked by: sum of points, number of lost games (the more games lost the lower place in ranking), difference in Glory Points (the bigger difference the higher place in the ranking)
Painting:
We allow playing with unpainted models. If your warband is unpainted make sure to have the models marked so they can be easily identified as yours on the board.
Schedule
8:45 - 9:15 - registration
9:15 - 10:45 - first round
11:00 - 12:30 - second round
12:45 - 14:15 - third round
14:15 - 15:00 - lunch break
15:00 - 16:30 - final round