SPONSORZY

Star Wars: Armada

Data: 6 października 2018
Format: Standard 400pkt
Kategoria: Relaxed
Wpisowe: 30 zł
Limit miejsc: 16 graczy
Ilość rund:
Zapisy: przez formularz na www 
Czas na rozegranie rundy: 150 minut (135min gra, 15 minut podliczenie wyników i parowanie na następną)
Sędzia główny: Konrad Fuczkiewicz

 

1. Postanowienia ogólne

  • Turniej jest turniejem klasy Relaxed. Gracze są zobowiązani do posiadania oryginalnych komponentów pozwalających na rozegranie gier (nie wolno proxować), oraz znajomości podstawowych zasad gry SW:Armada. Rozgrywki toczą się z wykorzystaniem legalnych komponentów na dzień 27.09.2018 Turniej odbywa się zgodnie z aktualnymi oficjalnymi zasadami FFG.
  • Wszelkie kwestie sporne dotyczące rozgrywek należy zgłosić sędziemu, który rozstrzygnie spór zgodnie z zasadami gry. Decyzja sędziego jest ostateczna.
  • Na terenie obiektu, (tj.: Szkoła Podstawowa nr 82 na ulicy Krakowskiej w Poznaniu) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Złamanie tego punktu regulaminu będzie skutkowało natychmiastową, bezdyskusyjną dyskwalifikacją bez zwrotu kosztów turnieju, oraz w skrajnych przypadkach zakazem wstępu na imprezy organizowane przez Raven Squadron Poznań oraz Sztab.
  • Zapisanie się na niniejszy turniej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konwentu Gier Bitewnych „Wojna Światów”

2. Format i harmonogram

 

  • Start 1 rundy 9:30
  • Odbędą się 3 rundy formatu Szwajcarskiego tzw “Swiss”
  • wg standardu turniejowego FFG po 135 minut na rundę, po każdej następuje 15 minut przerwy w czasie której nastąpi podliczenie wyników oraz parowanie na następną rundę.
  • W razie nieparzystej liczby graczy i za zgodą innych uczestników turnieju, sędzia główny będzie sędzią grającym.

3. Zapisy i terminy

  • Wpisowe wynosi 30 zł od osoby i jest jednocześnie biletem na Wojnę Światów. Zgłoszenia drużyny dokonuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.wojnaswiatow.pl